Місія

Світ глобалізації та постмодерну створює нові виклики, на які ще належить відповісти кожному, хто бере участь у виробництві знання. Інтелектуали втратили монополію на право оголошувати вирок знанню і залишилися відірваними один від одного в цій надміру пов’язаній реальності. Популісти різних спрямувань ставлять під сумнів демократію, права людини та принципи мирного співіснування. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише оприявнило ці складні виклики.

Ми прагнемо створити відкрите інтелектуальне середовище для діалогу та поміркувати над глобальними питаннями, що відповідають сучасним викликам. Ми хочемо ділитися ідеями та думками, які змінюють, ставлять під сумнів і розширюють усталені погляди в гуманітарних і соціальних науках. Ми віримо, що стала академічна робота та поширення її результатів у суспільстві є необхідними для досягнення стабільності в нашому цілковито нестабільному світі.